Ako Neurolandia vojnu Homeolandii vypovedala

Autor: Miloslav Haas | 15.8.2012 o 21:51 | (upravené 15.8.2012 o 22:12) Karma článku: 4,48 | Prečítané:  915x

Človek ako pacient je vnímaný dvoma odlišnými spôsobmi. Lekár špecialista sa zameriava na problém úzko vymedzený jeho odborným zameraním a len málo , respektíve niekedy vôbec nezohľadňuje ostatné súvislosti. Druhý spôsob je vlastný holistickým / celostným/ metódam a „medicínam“ .

Ako príklad uvediem čínsku medicínu , ájurvédu a homeopatiu. Prvé dve sa u nás uplatňujú rôzne. Čínska väčšinou zredukovaná na akupunktúru , alebo iné čiastkové disciplíny a veľmi vzácne v jej pôvodnom určení. Ájurvéda je pre uletených a je ponúkaná skôr ako turistická atrakcia pri pobyte v regióne , kde sa uplatňuje. Tretej metóde homeopatii sa ujdú prívlastky od „bielej mágie „ a „šarlatánstva“ až po chlácholivú „alternatívu“. V tejto súvislosti sa zabúda na obsah slova alternatíva. Vo vyššie uvedenom ponímaní je to niečo , čo neuškodí , ak to k tomu „nealternatívnemu“ použijeme. Asi ako prechádzka lesom pre astmatika. Preto sa obráťme k Wikipédii:

Alternatíva z Wikipédie, slobodnej encyklopédie - Alternatíva môže byť:

Tu sme teda doma. Nevinná alternatíva sa stala „spravidla vylučujúcou sa..“ disjunkciou. A to je pravda. Pretože homeopatia ako taká je v opozícii alopatii. V opozícii filozofickej. Filozofickej preto, že jej chápanie zdravia, choroby , lieku , liečenia a koniec koncov človeka – pacienta je odlišné. V živote tento stret myšlienok vyzerá rôzne. Veľa našich lekárov absolvovalo kurzy homeopatie nemenovaného výrobcu homeopatík. Predpíšu svojim pacientom chemické lieky a ako doplnok aj homeopatiu. Na tom by nebolo nič zlé , verím tomu , že to naši lekári robia s tým najlepším úmyslom. Bohužiaľ je to úder pod pás filozofii. Je nelogické niekomu dávať transfúziu a zároveň mu nasadiť pijavice. Táto myšlienka nie je nová. Viac ako 200 rokov dozadu istý nemecký lekár pán Hahnemann pochopil , že na dvoch stoličkách sa nedá sedieť a rozhodol sa pre homeopatiu. Bolo to rozhodnutie revolučné, pretože medicína v tých časoch bola na chabej úrovni , ale nič iné nebolo. Práve tu sa cesty rozdelili. Aj medicína aj homeopatia za posledných 200 rokov urobili obrovský skok. Paralelne . Alternatívne. A na osoh ľudstvu. Na škodu však je , že jedna z týchto alternatív si povedala , že bude mať monopol. Trošku sa to podarilo. Na monopol vo filozofii ašpirovali mnohí. Nepoznám nikoho , kto by zvíťazil. Preto aj dnešný „monopol“ alopatie je kolos na hlinených nohách. Vedia to aj mnohí lekári. Ale Hypokratova prísaha im zakazuje prezrádzať tajomstvá. Takže neprezradia že vedia. A my vieme , že vedia.

Teraz k téme ohlásenej v titulku. V máji sa mi dostala do rúk príloha denníka sme s rozhovorom „Lekár má byť pastorom duše“ Jeho účastníkom je profesor Kukumberg. http://spravy.pravda.sk/lekar-ma-byt-pastorom-duse-dcq-/sk_domace.asp?c=a120511_095849_sk_domace_p23#ixzz23blX2hXo

Na tomto rozhovore a pri všetkej úcte k práci a osobnosti pána profesora chcem demonštrovať typické postoje /alebo ešte presnejšie konfrontáciu/ alopatie a homeopatie. Začnem veľmi zostra , ale ani pán profesor homeopatiu nešetril . Citujem z rozhovoru:

„..Ja nemôžem použiť homeopatiu, o ktorej viem, že je čírym nezmyslom - či už farmakologicky, biochemicky alebo fyzikálne. Tvrdenie, že na molekulu vody sa nabalí myšlienka a prenesie do tela „liečivú informáciu“, je absolútna hlúposť, čo potvrdzujú všetci špecialisti. No len veľmi málo sa o tom hovorí, lebo sa z toho stal obrovský, až kriminálny

biznis...“

Preto aj ten môj nadpis.... Dovoľte preto zaujať stanovisko k uvedenému. Myslím si , že nebudem polemizovať s presvedčením pána profesora. Podľa jeho slov patrí do tábora tvrdých oponentov. To je veľmi dobre. Pretože len stret myšlienok prináša pravdu. Ale nemôžem nereagovať na „kriminálny biznis“ . Ak prijmem túto terminológiu som nútený kontrovať iným biznisom, ktorý funguje a predsa ho nikto neoznačuje pejoratívom „kriminálny“ .

Sklamaný som z toho , že z pozície autority , ktorou vo svojich kruhoch nesporne je, takto paušálne degradoval niečo , do čoho zrejme dobre nevidí. Jeho charakteristiky „farmakologicky, biochemicky alebo fyzikálne“ to hovoria sami za seba. Páči sa vám predstava že vy človek – entita , osobitosť , individualita , jedinečnosť a neopakovateľnosť ste zdegradovaný na objekt fyzikálno-biochemický do ktorého sa vstupuje farmakologicky?

Upozorňujem , že som čítal celý článok a pozorne. Preto mi mnohé výroky pripadajú ako navzájom si odporujúce. Uvediem príklady:

Na otázku redaktora aký má pôvod panická porucha je nasledovná odpoveď:
„...
Organický. Na rozdiel od minulosti dnes už vieme, čo a kde sa biochemicky odohráva, že nastanú zmeny v určitých jadierkach mozgu, ktoré dokážeme presne lokalizovať. Má to teda neurobiologický podklad. Sú teórie, ktoré tvrdia, že panická porucha je takzvaným spracovaním katastrofických scenárov - keď človek zažije niečo veľmi nepríjemné, a to sa mu pri istých situáciách vráti. Iste, môže to byť spúšťajúcim faktorom, ale celkom určite to nie je podstatou tejto poruchy, ktorou je v skutočnosti defekt. Ten sa už dá presne určiť a lokalizovať.“

Jednoduché , no nie? Staňte sa objektom presnej lokalizácie a budete OK. My vám tie spúšťacie faktory resetneme . Len čo ich lokalizujeme... „Alternatívna“ homeopatia sa neuspokojí s „materializáciou“ príčiny. Práve „materializácia“ je dôsledok . Preto sa v týchto veciach nezhodneme.

Ďalšia myšlieka z rozhovoru: „Celkom odmietate alternatívnu medicínu?
Akceptujem niektoré prístupy, ako je napríklad fytoterapia alebo akupunktúra. Hoci aj tu zohráva svoju úlohu placebo efekt či vylučovanie endorfínov, ktoré vyprovokujú sebaobranný mechanizmus. Preto to nemôžeme fetišizovať. Povedzme si otvorene, že medicína je bezbranná proti mnohým chorobám. Napriek tomu, že sa píše úžasné, pulzujúce, dynamické, rozvíjajúce sa 21. storočie, keď nás za chvíľu môže technika predbehnúť a rozhodujúcimi sa môžu stať roboty, voči onkológii sme takmer rovnako bezmocní, ako sme boli pred 50 rokmi. Dokážeme síce život predĺžiť, ale zväčša nie zachrániť. Takto vlastne predlžujeme utrpenie.“

V logike by som konštatoval že som počul „a“, ale nepočul som „b“ . To je modelový prístup súčasnej alopatie. Nejedná sa mi tu konkrétne o rakovinu , ale vo všeobecnosti - ak poviem v jednej vete , že niečo neviem a zároveň poviem o inom čo to možno vie , že to je určite hlúposť , ktorá to tiež nevie, tak som nevyriešil problém. Jediné čo som urobil , je že zarúbem cestu poznania. Nechcem aby moje riadky boli brané osobne. Len poukazujem na konkrétnom rozhovore na dominantný model myslenia. Ako študentom filozofie nám demonštrovali proces poznania ako pohyb po špirále /dúfam , že smerom nahor/ . Riziko procesu poznania je v tom, že keď absolutizujete malý kúsok špirály , stane sa z neho priamka, ktorá následne vytvorí dotyčnicu k oblúku špirály. Špirála smeruje ďalej nahor , ale vaša priamka zostáva v tej istej rovine a smeruje do strany. Preto pozor na absolutizácie , pozor na predčasné úsudky. Hrozia priamkami . Nebudú prvé ani posledné. Slepých uličiek poznania a vývoja poznáme z histórie veľa.

Myslím si že ústredným filozofickým problémom tohto konfliktu je ponímanie zdravia. Nie zdravia , kde je vyriešený biochemický, fyzikálny, neurologický, psychiatrický alebo iný čiastkový problém ale zdravia v jeho celostnom chápaní , prierezovom chápaní ako zdravia fyzického , emočného a psychického. Preto mi imponuje definícia zdravia laureáta alternatívnej Nobelovej ceny za homeopatiu – gréckeho klasického homeopata – nelekára pána Georgea Vithoulkasa z jeho knihy „Homeopatická veda“. Jeho definícia zdravia je nasledovná: „ Zdravie je sloboda od bolesti tela a stav telesnej pohody. Na emocionálnej úrovni je to sloboda od vášne , jej výsledkom je stav dynamickej vyrovnanosti a kľudu. Zdravie na mentálnej úrovni znamená slobodu od sebectva, jej výsledkom je úplné zjednotenie s pravdou “. Ako kritérium ktorým sa „meria“ zdravie je tvorivosť. Človek je nemocný do takej miery , do akej je obmedzená jeho schopnosť tvoriť.

Pre porovnanie uvediem definíciu zdravia podľa WHO. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Podľa tejto definície SZO, 70-95% populácie je nezdravých.

Základný rozdiel týchto dvoch chápaní je v kritériách hodnotenia, pretože „schopnosť tvoriť“ nemusí byť ohrozená napríklad pri amputovanej nohe , alebo u človeka na vozíku.

Tým , že medici prechádzajú atestáciami, stávajú sa úzko špecializovanými odborníkmi len na určitú oblasť medicíny. Len málo z nich si zachová holistický (celostný)pohľad na človeka a jeho chorobu. Vidia patológiu väčšinou izolovane a tak ju aj riešia. Homeopatia je vedný odbor kde holizmus je základný kameň myšlienkových pochodov. Preto aj oceňujem homeopatiu ako liečebnú metódu , ktorá vidí človeka ako jednotu duchovného a fyzického. A tak aj pristupuje k hodnoteniu patológie. Homeopat aj keď zohľadní konkrétnu fyzickú patológiu musí vyhodnotiť aj jej prepojenie na emočnú a psychickú sféru. Práve tento prístup umožňuje homeopatii vyliečiť / nie liečiť ale VYliečiť/ aj chronické choroby, ktoré alopatia /medicína symptómu/ len udržiava v prijateľných medziach. Je dávno známa priama úmera - čím viac lekárov , tým viac chorých. Veď keby to bolo v poriadku , tak dnes by sme nemali chorých - pri tej úrovni , ktorú pán profesor s nadšením obhajuje. Pretože všetky choroby potláča medicína zvon smerom dnu - najprv na emočnú a neskôr na psychickú úroveň , narastá počet duševne chorých. Nehrajme sa na slepých , v USA je to už súčasnosť. Prečo pri vyspelej medicíne a množstve lekárov narastá počet chronicky chorých a rastie počet psychických chorôb? Prečo pri všetkej tej vyspelosti to nie je naopak? Odpoveď je holizmus- kým na človeka nebudete pozerať ako na duchovnú a fyzickú bytosť v jej jednote , nepochopíte prečo rakovinou trpia prevažne citliví , vnímaví , umelecky , hudobne a.i. založení ľudia. Budete hľadať vírusy rakoviny , potláčať príznaky AIDS , ale v skutočnosti ide o to pochopiť , kde sa deje chyba, nie odstraňovať dôsledok. A na záver. Vzdelanie klasického homeopata podľa ECCH /European council of classical homeopathy/ musí obsahovať medicínske minimum , takže treba prestať strašiť ľudí tým , že homeopat je šarlatán. Homeopat - nelekár nie je zaťažený zákonmi a pravidlami , ktoré sú hrobom alopatie. Poznáte termín "defenzívna medicína"? V USA a západných krajinách to fičí naplno a u nás to naberá na obrátkach. Lekár aby nebol obvinený a neskôr možno súdený za zanedbanie starostlivosti o pacienta , tak pre istotu pošle na zbytočné vyšetrenia a poistí sa predpísaním alibistických liekov, len aby náhodou... A to homeopatia určite nerobí.

Predpokladám ostré útoky a teším sa na diskusiu.

Miloslav Haas

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Súboj v koalícii Danko rozpútal a aj naň doplatil

Šéf SNS zváži odchod z politiky. Politológ hovorí, že predvídateľnosť jeho krokov sa stále znižuje.

KOMENTÁRE

Politika ako Danko nikto nechce, demokrati ani oligarchovia

Definitívny politický pád Danka sme sledovali v priamom prenose.

EKONOMIKA

Štát otočil, vyššie dôchodky zaručí len na štyri roky

Prečo novinka bude trvať len istý čas, nie je jasné.


Už ste čítali?